PISA 2021

Zmiana terminu I etapu badania PISA

W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącą zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach na terenie całego kraju wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu koronawirusa etap I badania PISA 2021 odbędzie się w innym terminie.

Czytaj więcej »
PISA 2018

Eksperci IBE na konferencji „PISA – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”.

14 stycznia 2020 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja „Wyniki kolejnego badania w ramach Programu Międzynarodowej oceny umiejętności uczniów (PISA) – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”. Konferencja była organizowana przez Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha (IPWC), Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSzW) oraz Instytut Badań Edukacyjnych.

Czytaj więcej »
PISA 2021

Szkolenie liderów kodowania w Atenach w badaniu PISA 2021

W dniach 18-24 stycznia 2020 roku w Atenach odbyło się szkolenie liderów kodowania do badania pilotażowego PISA 2021. Celem spotkania było przede wszystkim zapoznanie z zasadami i przygotowanie krajowych zespołów do zakodowania odpowiedzi, których uczniowie udzielili podczas badania. W Polsce pilotaż badania PISA 2021 odbędzie się w marcu i kwietniu 2020 roku.

Czytaj więcej »
PISA 2018

Polscy uczniowie wśród najlepszych na świecie Znamy wyniki międzynarodowego badania PISA 2018

W porównaniu z wynikami poprzedniego badania PISA 2015, polscy uczniowie osiągnęli lepsze wyniki we wszystkich badanych obszarach: rozumienia czytanego tekstu, rozumowania matematycznego i rozumowania w naukach przyrodniczych. We wszystkich trzech obszarach objętych badaniem wyniki polskich uczniów są powyżej średniej dla krajów OECD i lokują ich w światowej czołówce. Najlepsze wyniki w badaniu osiągnęli uczniowie z 4 regionów Chin, Hongkongu, Singapuru i Makao. W badaniu PISA 2018 wzięło udział ponad 660 tys. uczniów z 79 krajów i regionów świata.

Czytaj więcej »
PISA 2018

Założenia teoretyczne badania PISA 2018

Prezentujemy założenia teoretyczne oraz przykładowe zadania badania PISA 2018 – największego międzynarodowego badania umiejętności uczniów na świecie, realizowanego przez konsorcjum nadzorowane przez OECD. Wyniki PISA 2018 poznamy już 3 grudnia br.

Czytaj więcej »
PISA 2021

Matematyka główną dziedziną badania PISA 2021

W 2021 roku główną dziedziną badania osiągnięć uczniów w ponad 80 krajach będzie matematyka. Zaprezentowane 14 października podczas konferencji w Oksfordzie założenia matematycznej części badania PISA 2021 zostały dostosowane do zmieniających się sposobów wykorzystywania matematyki we współczesnym świecie.

Czytaj więcej »
Close Menu