Przeprowadzenie I etapu badania w 2020 było w wielu krajach niemożliwe z powodu pandemii koronawirusa, dlatego OECD wraz z konsorcjum międzynarodowym i Ministerstwem Edukacji i Nauki zdecydowało o przesunięciu realizacji tego etapu badania na rok 2021.

Badanie odbędzie się w szkołach, które w poprzednim roku zostały wylosowane i wyraziły zgodę na udział. Zespół realizujący Program PISA w IBE ponowił kontakt ze szkołami i rozpoczął działania przygotowawcze do realizacji badania.

Działaniom tym towarzyszy obecnie duży stopień niepewności spowodowany sytuacją epidemiczną. Zakładany termin badania to 12 kwietnia – 30 maja. Ze względu na brak zajęć prowadzonych w szkołach stacjonarnie, nie ma pewności, że badanie będzie mogło się odbyć w założonym terminie.

Stan niepewności dotyczy również współpracujących z nami dyrektorów i pracowników wylosowanych szkół. Dziękujemy Państwu zaangażowanie! Państwa praca, przy sprzyjających warunkach zewnętrznych, pozwoli na zrealizowanie badania w założonym terminie.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że zespół badawczy przygotował specjalne procedury związane z sytuacją epidemiczną. Sposób przeprowadzenia badania jest dostosowany do przepisów Głównego Inspektora Sanitarnego, a przeprowadzający badania ankieterzy zastosują się do procedur sanitarnych, które będą obowiązywały w wylosowanej placówce w dniu realizacji badania.

Close Menu