Instytut Badań Edukacyjnych

Zespół Badań Międzynarodowych

Kierownicy badania PISA 2022
Joanna Kaźmierczak
Krzysztof Bulkowski

Kierownik badania w poprzedniej edycji - PISA 2018
Elżbieta Barbara Ostrowska

Inspektor ochrony danych
Izabela Suligowska

Close Menu