Zespół badania PISA 2022 serdecznie dziękuje dyrektorom szkół ponadpodstawowych wylosowanych do realizacji badania pilotażowego PISA 2022 za wyrażenie zgód na udział szkół w badaniu i życzliwe podejście do przeprowadzenia badania w czasie trwającej pandemii.

Realizacja badania będzie miała miejsce w I klasach 50 szkół ponadpodstawowych z terenu województw: lubelskiego, łódzkiego i śląskiego od 24 maja do 15 czerwca 2021 roku. W większości szkół do badania wylosowano 72 uczniów. Badanie zostanie przeprowadzone przez firmę PBS Sp. z o.o i odbędzie się na komputerach. Wylosowani uczniowie będą proszeni udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące rozumienia czytanego tekstu, rozumowania matematycznego, rozumowania w naukach przyrodniczych, umiejętności finansowych i kreatywnego myślenia a następnie o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej nauki ucznia i jego środowiska domowego. Całe badanie odbędzie się jednego dnia i potrwa około 5 godzin lekcyjnych. O wypełnienie ankiety będzie też proszony dyrektor szkoły.

Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa badanie odbędzie się w reżimie sanitarnym, według starannie przygotowanych wytycznych zgodnych z zaleceniami GIS i procedurami CKE dotyczącymi przeprowadzania egzaminów w czasie pandemii. Ministerstwo Edukacji i Nauki ze względu na rangę badania PISA stworzyło możliwości prawne do przeprowadzenia tego badania w szkole również w okresie, w którym nauka uczniów realizowana jest zdalnie.

Close Menu