Polski zespół badawczy rozpoczął współpracę ze szkołami wylosowanymi do głównego badania PISA. Badanie odbędzie się wiosną 2022 roku.

W badaniu głównym weźmie udział ponad 250 szkół z terenu całej Polski. Do badania przystąpią piętnastolatkowie uczący się w liceach, technikach, szkołach branżowych oraz szkołach podstawowych. W dużych placówkach do udziału w badaniu wylosowanych zostanie 46 uczniów, w mniejszych – do badania zostaną zaproszeni wszyscy piętnastoletni uczniowie szkoły.

Badanie główne PISA 2022 ma na celu dostarczenie porównawczych danych dotyczących umiejętności uczniów z zakresu pięciu dziedzin. W bieżącej edycji badania, oprócz zadań z rozumienia czytanego tekstu, rozumowania w naukach przyrodniczych oraz umiejętności finansowych, uczniowie będą mieli okazję rozwiązywać nowe zadania z części matematycznej oraz nowej dziedziny, która po raz pierwszy pojawiła się w badaniu PISA – „kreatywnego myślenia”.

Od początku grudnia kontaktujemy się z dyrektorami szkół, które zostały wylosowane do udziału w badaniu PISA 2022. Mamy nadzieję, że również w tej edycji badania dyrektorzy nawiążą współpracę z IBE i wyrażą zgodę na przeprowadzenie badania PISA w swoich szkołach.

Close Menu