Badanie PISA i jego wyniki są często przedmiotem szerszej analizy, co znajduje swoje odzwierciedlenie w publikacjach. Poniżej przedstawiamy dwa nowe artykuły, których współautorami są pracownicy IBE, odnoszące się do zadań wykorzystywanych w części przyrodniczej badania PISA.

Wydaje się, że zbyt rzadko w edukacji szkolnej korzystamy ze sposobności uczenia się na błędach. A analiza błędów to jedna z dobrych metod wytłumaczenia uczniom skomplikowanych procesów, znalezienia elementów najtrudniejszych czy wreszcie uniknięcia miskoncepcji.  Jednym ze sposobów analizy błędów jest przygotowanie dobrych diagnostycznie zadań, np. zadań zamkniętych. W publikacji przedstawiono przydatność takiej metody na podstawie trzech wybranych zadań z badania PISA.

„We learn from errors and mistakes” Barbara E. Ostrowska, Krzysztof Biedrzycki i Marcin M. Chrzanowski [w:] Nodzyńska M. (red.), 2021, Scientific thinking in science education, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków.

 

Szybko rosnąca rola technologii cyfrowych, bańki informacyjne, manipulacje medialne,  FOMO, fonoholizm, czy poważne zmiany na rynku pracy – to rzeczywistość, w której żyją młodzi ludzie w wieku szkolnym. Jak w takim środowisku odnaleźć wartości i zachować zdroworozsądkowe myślenie? Jak uczyć, by kształtować świadomego obywatela? Czy zajęcia z przedmiotów przyrodniczych mogą nam w tym pomóc? W publikacji podjęto próbę odpowiedzi na to pytanie. Zaprezentowano osiem cech ucznia, które mogą wspomóc kształtowanie świadomego obywatela. Przy omawianiu możliwości kształtowania tych cech wykorzystano zadania z badania PISA. W zadaniach tych odnoszono się do umiejętności stosowania wiedzy naukowej w kontekście rzeczywistych sytuacji życiowych lub wyciągania wniosków opartych na dowodach w kwestiach związanych z nauką.

Student at school in PISA research – a conscious citizen?” Marcin M. Chrzanowski, Barbara E. Ostrowska [w:] Zyśk B. (red.), Modern science teaching and learning, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków.

Close Menu