PISA 2018

Znamy główne wnioski z V tomu analiz wyników badania PISA 2018

29 września ukazał się kolejny raport z serii prezentującej wyniki badania PISA 2018. Piąty tom dotyczy efektywności polityk edukacyjnych i ich uwarunkowań systemowych widzianych z perspektywy wyników uzyskiwanych przez uczniów w pomiarze umiejętności PISA, równości szans oraz dobrostanu 15-letnich uczniów uczestniczących w badaniu.

Czytaj więcej »
PISA 2021

Zmiana terminu I etapu badania PISA

W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącą zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach na terenie całego kraju wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu koronawirusa etap I badania PISA 2021 odbędzie się w innym terminie.

Czytaj więcej »
PISA 2018

Eksperci IBE na konferencji „PISA – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”.

14 stycznia 2020 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja „Wyniki kolejnego badania w ramach Programu Międzynarodowej oceny umiejętności uczniów (PISA) – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”. Konferencja była organizowana przez Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha (IPWC), Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSzW) oraz Instytut Badań Edukacyjnych.

Czytaj więcej »
PISA 2021

Szkolenie liderów kodowania w Atenach w badaniu PISA 2021

W dniach 18-24 stycznia 2020 roku w Atenach odbyło się szkolenie liderów kodowania do badania pilotażowego PISA 2021. Celem spotkania było przede wszystkim zapoznanie z zasadami i przygotowanie krajowych zespołów do zakodowania odpowiedzi, których uczniowie udzielili podczas badania. W Polsce pilotaż badania PISA 2021 odbędzie się w marcu i kwietniu 2020 roku.

Czytaj więcej »
Close Menu