Na spotkaniu przedstawicieli Rady Zarządzającej Programem PISA w marcu 2020 roku OECD wraz z międzynarodowym konsorcjum przedstawiło zmiany w schemacie realizacji badania PISA 2021.

W związku z niemożliwością przeprowadzenia badania pilotażowego w szkołach wiosną 2020 ze względu na pandemię koronawirusa kraje zrzeszone w OECD podjęły jednomyślną decyzję o przesunięciu całego procesu badawczego o rok i zmianie nazwy tej edycji badania na PISA 2022. Oznacza to powtórne przygotowanie i przeprowadzenie badania pilotażowego wiosną 2021 roku i badania głównego w 2022 roku. Raport z badania PISA 2022 ukaże się w grudniu 2023 roku. Wiąże się to również z przesunięciem kolejnej edycji badania z 2024 roku na rok 2025.

Close Menu