W najbliższym czasie polski zespół badania PISA 2022 rozpoczyna współpracę ze szkołami wylosowanymi do badania pilotażowego. Badanie odbędzie się wiosną 2021 roku.

W badaniu pilotażowym weźmie udział 50 szkół ponadpodstawowych z województw: łódzkiego, śląskiego i lubelskiego. Do badania przystąpią wylosowani uczniowie klas I szkół ponadpodstawowych: liceów, techników i szkół branżowych. W zależności od wielkości szkoły, w każdej placówce przebadanych zostanie 36 lub 72 uczniów.

Badanie pilotażowe PISA 2022 ma na celu przetestowanie narzędzi badawczych oraz wszystkich procedur realizacyjnych. W bieżącym cyklu badania nowe zadania zostaną użyte w części matematycznej oraz w części dotyczącej nowej dziedziny, która po raz pierwszy pojawiła się w badaniu PISA – „kreatywne myślenie”.

Od początku lutego będziemy kontaktować się telefonicznie z dyrektorami szkół, które zostały wylosowane do udziału w badaniu pilotażowym PISA 2022. W związku z przesunięciem badania o rok ze względu na pandemię koronawirusa są to te same szkoły, które pierwotnie miały wziąć udział w badaniu wiosną 2020 roku i wyraziły chęć udziału w badaniu. Mamy nadzieję, że dyrektorzy szkół również i tym razem wyrażą zgodę na przeprowadzenie badania w swoich szkołach.

Close Menu