Prezentujemy książkę p.t. "PISA 2018. Czytanie, rozumienie, rozumowanie".

Prezentujemy książkę p.t. „PISA 2018. Czytanie, rozumienie, rozumowanie”.

Książka jest polskim raportem z badania PISA 2018 – największego międzynarodowego badania umiejętności uczniów na świecie. Składa się ona z sześciu rozdziałów.

Rozdział 1 opisuje dwa kluczowe elementy metodologii badania PISA: dobór próby uczniów do badania w Polsce, czyli sposób zapewnienia reprezentatywności badania, oraz wykorzystanej w badaniu PISA techniki wyliczania wyników.

Rozdział 2 przedstawia najważniejsze wyniki odnoszące się do głównej dziedziny badania, rozumienia czytanego tekstu. Opisano w nim założenia pomiaru, przykładowe zadania, wyniki uzyskane przez polskich uczniów na tle międzynarodowym oraz analizy różnych aspektów uwarunkowań nabywania przez uczniów umiejętności.

W rozdziale 3 omówiono część badania dotyczącą umiejętności matematycznych. Przedstawiono w nim założenia teoretyczne, wyniki uzyskiwane przez polskich uczniów oraz ich zmiany w czasie. Przedstawiono także analizę związku wykorzystywania urządzeń cyfrowych w nauczaniu oraz uczestnictwa uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.

Rozdział 4 przedstawia założenia teoretyczne oraz omówienie wyników uzyskanych w części badania poświęconej pomiarowi umiejętności uczniów w zakresie rozumowania w naukach przyrodniczych, a więc umiejętności wykorzystania wiedzy naukowej i znajomości metod stosowanych w nauce.

Rozdział 5 poświęcono nierównościom edukacyjnym, zarówno w aspekcie zróżnicowania umiejętności uczniów, jak i relacji między pochodzeniem społecznym i umiejętnościami. W analizach przedstawionych w rozdziale podsumowano ewolucję nierówności w piętnastoletnim funkcjonowaniu gimnazjów w Polsce oraz pokazano rozmiary nierówności edukacyjnych w Polsce na tle innych krajów europejskich.

W rozdziale 6 przedstawiono założenia komponentu kwestionariuszowego badania oraz różnorodność zagadnień podejmowanych w badaniu. Rozdział zawiera analizę wybranych wyników związanych z dobrostanem uczniów i klimatem szkoły.

 

Close Menu