14 stycznia 2020 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja „Wyniki kolejnego badania w ramach Programu Międzynarodowej oceny umiejętności uczniów (PISA) – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”. Konferencja była organizowana przez Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha (IPWC), Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSzW) oraz Instytut Badań Edukacyjnych.

Konferencja skierowana była do nauczycieli i pracowników kuratoriów, a także przedstawicieli szkół wyższych odpowiedzialnych za rekrutację studentów. W obradach uczestniczył Minister Edukacji Narodowej – Dariusz Piontkowski, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Zbigniew Marciniak, Rektor Politechniki Warszawskiej – Jan Szmidt, Dyrektor Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji – Tomasz Borecki, rektorzy szkół wyższych, przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za system egzaminacyjny oraz inne osoby zainteresowane stanem edukacji w Polsce. Celem konferencji było przedstawienie założeń programu PISA oraz dyskusja nad poprawą jakości nauczania i organizacji systemu edukacyjnego. W trakcie obrad zaprezentowane zostały dotychczasowe wyniki badań PISA, ze szczególnym uwzględnieniem wyników Polski. Przedstawiona została metodologia badania, a także wskazane zostały wyzwania stojące przed Polską w najbliższych latach.

Wśród prelegentów byli eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych: Wioleta Dobosz Leszczyńska, dr hab. Jacek Haman, prof. Krzysztof Spalik i Agnieszka Sułowska. 

Close Menu