Rozpoczęliśmy rekrutację szkół do pierwszego etapu badania PISA 2021. Kontaktujemy się z dyrektorami wylosowanych szkół i przekazujemy im wszelkie informacje na temat realizacji badania.

Pierwszy etap badania będzie realizowany od 16 marca do 3 kwietnia 2020 roku. Weźmie w nim udział 50 szkół ponadpodstawowych z województw: lubelskiego, łódzkiego i śląskiego. W każdej szkole w badaniu będą uczestniczyć wylosowani uczniowie, urodzeni w 2004 roku.

Close Menu