Badanie PISA

Badanie PISA (Programme for International Student Assessment, czyli Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) realizowane jest przez międzynarodowe konsorcjum nadzorowane przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i przedstawicieli krajów członkowskich. Jest to największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie, realizowane co 3 lata we wszystkich krajach członkowskich OECD, a także w kilkudziesięciu innych krajach. Polska uczestniczy w nim od samego początku, czyli od roku 2000. Od 2013 roku, decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, badanie w naszym kraju przeprowadzane jest przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Badanie PISA w liczbach

0
uczniów w badaniu
trzech dziedzin
PISA 2022
0
szkół w badaniu
PISA 2022
0
miejsce Polski wśród
krajów UE z głównej dziedziny PISA 2022
0
zakończonych
edycji badania

FAQ

Najczęściej zadawane pytania.
Pytania i odpowiedzi o projekcie PISA.

KONTAKT

Skontaktuj się z nami. Udzielimy wszelkich informacji dotyczących projektu i jego wyników.

Multimedia

PISA 2018 JAK RADZĄ SOBIE UCZNIOWIE?

Andreas Schleicher mówi o badaniu PISA w kontekście wyników PISA 2018.

CZYM JEST PISA?

Aktualności

PISA

Nowe publikacje na temat badania PISA

Badanie PISA i jego wyniki są często przedmiotem szerszej analizy, co znajduje swoje odzwierciedlenie w publikacjach. Poniżej przedstawiamy dwa nowe artykuły, których współautorami są pracownicy IBE, odnoszące się do zadań wykorzystywanych w części przyrodniczej badania PISA.

Czytaj więcej »