Badanie PISA

Badanie PISA (Programme for International Student Assessment, czyli Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) realizowane jest przez międzynarodowe konsorcjum nadzorowane przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i przedstawicieli krajów członkowskich. Jest to największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie, realizowane co 3 lata we wszystkich krajach członkowskich OECD, a także w kilkudziesięciu innych krajach. Polska uczestniczy w nim od samego początku, czyli od roku 2000. Od 2013 roku, decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, badanie w naszym kraju przeprowadzane jest przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Badanie PISA w liczbach

uczniów w badaniu
trzech dziedzin
PISA 2022
0
szkół w badaniu
PISA 2022
0
miejsce Polski wśród
krajów UE z głównej dziedziny PISA 2022
0
zakończonych
edycji badania
0

FAQ

Najczęściej zadawane pytania.
Pytania i odpowiedzi o projekcie PISA.

KONTAKT

Skontaktuj się z nami. Udzielimy wszelkich informacji dotyczących projektu i jego wyników.

Multimedia

PISA 2018 JAK RADZĄ SOBIE UCZNIOWIE?

Andreas Schleicher mówi o badaniu PISA w kontekście wyników PISA 2018.

CZYM JEST PISA?

Aktualności

PISA 2022

Badanie PISA 2022 „Umiejętności finansowe młodzieży”

Znamy już wyniki dodatkowej części badania PISA 2022 dotyczącej umiejętności finansowych. Polscy piętnastolatkowie znacznie częściej niż we wcześniejszych edycjach deklarowali korzystanie z usług bankowych, a pod względem częstotliwości dokonywania płatności za pomocą smartfona czy zakupów przez internet wyróżniają się na tle rówieśników z innych krajów.

Czytaj więcej »

Nowa publikacja – monografia „Błąd w dydaktyce” przygotowana na podstawie badań PISA

W monografii „Błąd w dydaktyce. Przyczyny powstawania, mechanizmy, szanse dydaktyczne. Na podstawie rozwiązań zadań z badania PISA” Krzysztof Biedrzycki, Marcin M. Chrzanowski i E. Barbara Ostrowska skupiają się na błędzie i jego roli w dydaktyce. Autorzy wychodzą z założenia, iż problemem w nauczaniu nie są popełniane przez uczniów błędy, lecz to, co się z nimi w procesie dydaktycznym robi.

Czytaj więcej »
PISA 2022

Wyniki badania myślenia kreatywnego PISA 2022

Polscy piętnastolatkowie z wysoką pozycją na świecie pod względem umiejętności myślenia kreatywnego. W ramach badania PISA 2022 zrealizowano dodatkową część sprawdzającą umiejętności uczniów w tym zakresie. Instytut Badań Edukacyjnych, odpowiedzialny za przeprowadzenie badania w Polsce, opublikował krajowy raport z badania. Badanie zrealizowano w marcu i kwietniu 2022 roku.

Czytaj więcej »