Badanie PISA

Badanie PISA (Programme for International Student Assessment, czyli Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) realizowane jest przez międzynarodowe konsorcjum nadzorowane przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i przedstawicieli krajów członkowskich. Jest to największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie, realizowane co 3 lata we wszystkich krajach członkowskich OECD, a także w kilkudziesięciu innych krajach. Polska uczestniczy w nim od samego początku, czyli od roku 2000. Od 2013 roku, decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, badanie w naszym kraju przeprowadzane jest przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Badanie PISA w liczbach

0
uczniów w badaniu
trzech dziedzin
PISA 2018
0
szkół w badaniu
PISA 2018
0
miejsce Polski wśród krajów UE z głównej dziedziny PISA 2018
0
zakończonych
edycji badania

FAQ

Najczęściej zadawane pytania.
Pytania i odpowiedzi o projekcie PISA.

KONTAKT

Skontaktuj się z nami. Udzielimy wszelkich informacji dotyczących projektu i jego wyników.

Aktualności

PISA 2021

Spotkaniu liderów kodowania w Atenach w badaniu PISA 2021

Od 18 do 24 stycznia 2020 roku w Atenach odbywa się szkolenie liderów kodowania do badania pilotażowego PISA 2021. Celem spotkania jest przede wszystkim zapoznanie z zasadami i przygotowanie krajowych zespołów do zakodowania odpowiedzi, których uczniowie udzielili podczas badania. W Polsce pilotaż badania PISA 2021 odbędzie się w marcu i kwietniu 2020 roku.

Czytaj więcej »
PISA 2018

Polscy uczniowie wśród najlepszych na świecie Znamy wyniki międzynarodowego badania PISA 2018

W porównaniu z wynikami poprzedniego badania PISA 2015, polscy uczniowie osiągnęli lepsze wyniki we wszystkich badanych obszarach: rozumienia czytanego tekstu, rozumowania matematycznego i rozumowania w naukach przyrodniczych. We wszystkich trzech obszarach objętych badaniem wyniki polskich uczniów są powyżej średniej dla krajów OECD i lokują ich w światowej czołówce. Najlepsze wyniki w badaniu osiągnęli uczniowie z 4 regionów Chin, Hongkongu, Singapuru i Makao. W badaniu PISA 2018 wzięło udział ponad 660 tys. uczniów z 79 krajów i regionów świata.

Czytaj więcej »
PISA 2018

Założenia teoretyczne badania PISA 2018

Prezentujemy założenia teoretyczne oraz przykładowe zadania badania PISA 2018 – największego międzynarodowego badania umiejętności uczniów na świecie, realizowanego przez konsorcjum nadzorowane przez OECD. Wyniki PISA 2018 poznamy już 3 grudnia br.

Czytaj więcej »
PISA 2021

Matematyka główną dziedziną badania PISA 2021

W 2021 roku główną dziedziną badania osiągnięć uczniów w ponad 80 krajach będzie matematyka. Zaprezentowane 14 października podczas konferencji w Oksfordzie założenia matematycznej części badania PISA 2021 zostały dostosowane do zmieniających się sposobów wykorzystywania matematyki we współczesnym świecie.

Czytaj więcej »
Close Menu