Badanie PISA

Badanie PISA (Programme for International Student Assessment, czyli Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) realizowane jest przez międzynarodowe konsorcjum nadzorowane przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i przedstawicieli krajów członkowskich. Jest to największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie, realizowane co 3 lata we wszystkich krajach członkowskich OECD, a także w kilkudziesięciu innych krajach. Polska uczestniczy w nim od samego początku, czyli od roku 2000. Od 2013 roku, decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, badanie w naszym kraju przeprowadzane jest przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Badanie PISA w liczbach

0
uczniów w badaniu
trzech dziedzin
PISA 2018
0
szkół w badaniu
PISA 2018
0
miejsce Polski wśród krajów UE z głównej dziedziny PISA 2018
0
zakończonych
edycji badania

FAQ

Najczęściej zadawane pytania.
Pytania i odpowiedzi o projekcie PISA.

KONTAKT

Skontaktuj się z nami. Udzielimy wszelkich informacji dotyczących projektu i jego wyników.

Multimedia

PISA 2018 JAK RADZĄ SOBIE UCZNIOWIE?

Andreas Schleicher mówi o badaniu PISA w kontekście wyników PISA 2018.

CZYM JEST PISA?

Aktualności

PISA 2021

Zmiana terminu I etapu badania PISA

W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącą zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach na terenie całego kraju wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu koronawirusa etap I badania PISA 2021 odbędzie się w innym terminie.

Czytaj więcej »
PISA 2018

Eksperci IBE na konferencji “PISA – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”.

14 stycznia 2020 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja „Wyniki kolejnego badania w ramach Programu Międzynarodowej oceny umiejętności uczniów (PISA) – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”. Konferencja była organizowana przez Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha (IPWC), Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSzW) oraz Instytut Badań Edukacyjnych.

Czytaj więcej »
PISA 2021

Szkolenie liderów kodowania w Atenach w badaniu PISA 2021

W dniach 18-24 stycznia 2020 roku w Atenach odbyło się szkolenie liderów kodowania do badania pilotażowego PISA 2021. Celem spotkania było przede wszystkim zapoznanie z zasadami i przygotowanie krajowych zespołów do zakodowania odpowiedzi, których uczniowie udzielili podczas badania. W Polsce pilotaż badania PISA 2021 odbędzie się w marcu i kwietniu 2020 roku.

Czytaj więcej »
Close Menu