Badanie PISA

Badanie PISA (Programme for International Student Assessment, czyli Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) realizowane jest przez międzynarodowe konsorcjum nadzorowane przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i przedstawicieli krajów członkowskich. Jest to największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie, realizowane co 3 lata we wszystkich krajach członkowskich OECD, a także w kilkudziesięciu innych krajach. Polska uczestniczy w nim od samego początku, czyli od roku 2000. Od 2013 roku, decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, badanie w naszym kraju przeprowadzane jest przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Badanie PISA w liczbach

uczniów w badaniu
trzech dziedzin
PISA 2022
0
szkół w badaniu
PISA 2022
0
miejsce Polski wśród
krajów UE z głównej dziedziny PISA 2022
0
zakończonych
edycji badania
0

FAQ

Najczęściej zadawane pytania.
Pytania i odpowiedzi o projekcie PISA.

KONTAKT

Skontaktuj się z nami. Udzielimy wszelkich informacji dotyczących projektu i jego wyników.

Multimedia

PISA 2018 JAK RADZĄ SOBIE UCZNIOWIE?

Andreas Schleicher mówi o badaniu PISA w kontekście wyników PISA 2018.

CZYM JEST PISA?

Aktualności

PISA 2025

Nauki przyrodnicze główną dziedziną badania PISA 2025

W 2025 roku główną dziedziną badania osiągnięć uczniów w ponad 90 krajach będą nauki przyrodnicze. Zaprezentowane 15 czerwca 2023 roku założenia części badania PISA 2025 w zakresie nauk przyrodniczych zostały dostosowane do zmieniających się sposobów wykorzystywania umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych we współczesnym świecie.

Czytaj więcej »