PISA to międzynarodowy projekt naukowy, którego głównym celem jest badanie umiejętności piętnastolatków. Konstrukcja badania pozwala na porównywanie wyników uczestniczących w nim krajów. Wyniki PISA nie służą ocenie poszczególnych uczniów, szkół czy województw. Możliwe jest natomiast porównywanie różnych systemów edukacyjnych oraz badanie zależności pomiędzy umiejętnościami a innymi obszarami, np. doświadczeniami szkolnymi lub strategiami uczenia się.

W badaniu PISA przetwarzamy dane osobowe, zarówno te o charakterze identyfikacyjnym, jak i osobowopoznawcze. Użycie danych identyfikacyjnych umożliwia skuteczną i bezbłędną dystrybucję materiałów testowych. Po realizacji badania imiona i nazwiska są usuwane, a zbiory anonimizowane. Stosujemy przy tym rygorystyczne procedury mające na celu ochronę prywatności osób badanych. Wynikają one z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które wyznaczają zasady przetwarzania danych osobowych. W oddzielnym dokumencie znajduje się rejestr czynności przetwarzania danych, które będą wykonywane w trakcie realizacji projektu. W tym dokumencie znajdują się też informacje o celach przetwarzania poszczególnych rodzajów danych osobowych.

Ograniczenie celu przetwarzania danych oraz minimalizowanie zbierania danych: dane identyfikacyjne przetwarzane są tylko w celu prawidłowej realizacji badania.

Ograniczenie przechowywania danych: po etapie realizacji terenowej badania dane osobowe niezbędne na tym etapie realizacji będą usunięte, a zbiory – zanonimizowane.

Integralność i poufność: komputery, na których pracujemy, są zabezpieczone hasłami. Pliki zawierające dane osobowe przesyłane są za pomocą bezpiecznych łącz internetowych (protokoły https oraz sftp), materiały papierowe przechowywane są „pod kluczem”, a wszyscy uczestniczący w realizacji projektu podpisują klauzule poufności danych i są szkoleni w zakresie ochrony danych.

Działanie zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste. Zespół odpowiedzialny za realizację badania w IBE oraz w firmie PBS Sp. Z o.o. przestrzega rygorystycznych zasad etycznych, metodycznych i metodologicznych. Jesteśmy też gotowi odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości osób, które są zainteresowane projektem PISA.

Badanie realizowane jest na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, a osobowe dane identyfikacyjne zbierane są w celu zapewnienia najwyższych standardów metodologii badań edukacyjnych. Podstawą przetwarzania danych na etapie losowania uczniów, przygotowania materiałów badawczych oraz na etapie zbierania jest interes publiczny.

Close Menu